Gammalkils Hembygdsförenings hemsida

Aktuellt:

OBS! Nya foton och ny rapport

Birgers berättelse på årsmötet mm

Två av Birger Olssons jaktberättelser bl a den från årsmötet finns bland berättelserna. Se nummer 31 bland våra Berättelser från bygden

Kalender för Gammalkil i samverkan

Hembygdsföreningen samverkar nu med föreningar i och kring Gammalkil genom att samman­ställa en kalender över olika för­eningars planerade aktiviteter. Vi hoppas att det ska under­lätta för allas vår planering. Här hittar du den: Aktiviteter i samverkan 2016

GIF:s fotbollsprogram Spelåret 2016

Kolla och spar det lilla blå häftet som ni fått i brev­lådan! Utöver spelplanen för division 6 Västra så är inte minst an­nonserna an­vänd­bara, och det är fullt av namn med adresser och telefon­nummer till aktiva. www.gammalkilsif.se/

Från Sveriges Hembygds­förbund

Nyhetsbrev juni.

Länk till Sveriges Hembygsdsförbund

Öppet hus i hembygdsgården 2016

Vi har öppet hus i hembygdsgården kl 11 – 14 sex lördagar under juli – augusti. Varje gång presenterar dagens värdar ett särkilt tema. Kaffe eller saft, bulle och enkel kaka serveras.
Kyrkan hålles öppen vid dessa tillfällen.
Välkomna. Öppethusgruppen

DatumTemaVärdar
9 juliVardagsslöjd Catharina och Charlie
16 juli Torrtovning, band till skedevidräkten Ann-Marie och Gunvor
23 juliSläktforskning och soldattorp Sven-Eric och Mariann
30 juli Tillverkning av stomme
till folkdräktens hätta, spinna på slända
Stina och Bertil
6 augFotokonst. Lokala motiv/fotografer Margaretha och Bosse
13 augHässjning av hö Bernt och Bosse

Aktiviteter i samverkan 2016

Här på vår hemsida hittar du information om aktiviteter och annat aktuellt. Den innehåller upp­gifter om äldre och även nyare bebyggelse, om boende, om släkt­forsk­ning på invånare i sock­nen, vidare ned­tecknade be­rättelser och sam­lingar av äldre och nyare bilder från olika håll. Hör gärna av dig om du har bilder som vi kan ha glädje av. Du orienterar på vår webb via länkarna i kolumnen till vänster. Prova också sök­funktionerna. Via den grå remsan upptill når man dessa liksom diverse förenings­upp­gifter mm. Mer om oss finner du här.

Foton från våra evenemang under tidigare år hittar du via Från tidigare år. Där finns också tidigare års rapporter, aktivitets­planer och listor på styrelse­medlemmar.

Observera vår gästbok! Har du önskemål och tips, gå in på den och skriv! Och läs vad andra har skrivit där! Givetvis går det fortfarande bra att maila till Webmaster. Länk till gästboken finns alltid upptill på sidan.

Boken om konstnären Knut Ander

Anderboken
Boken kan köpas från föreningen. Kontakta någon i styrelsen eller skicka mail till kontakt@gammalkilshembygdsforening.se Priset är 50 kr. Ev. porto till­kommer. Plus­giro 441 19 50-1, ange "Anderboken" och adress.

Medlemskap

Vill du bli medlem i föreningen gör du det enklast genom att betala årsavgiften till pg 441 19 50-1. 200:- per familj eller 100:- per person. Ange namn, gärna adress. Om du också anger en mailadress får du meddelanden om aktuella aktiviteter och annan information.