Gammalkils Hembygdsförenings hemsida

Aktuellt:

OBS! Nya foton och ny rapport

Birgers berättelse på årsmötet mm

Nu finns tre av Birger Olssons jaktberättelser, bl a den från årsmötet, bland berättelserna. Se nummer 31 bland våra Berättelser från bygden

Kalender för Gammalkil i samverkan

Hembygdsföreningen samverkar nu med föreningar i och kring Gammalkil genom att samman­ställa en kalender över olika för­eningars planerade aktiviteter. Vi hoppas att det ska under­lätta för allas vår planering. Här hittar du den: Aktiviteter i samverkan 2016

Från Sveriges Hembygds­förbund

Nyhetsbrev september.

Länk till Sveriges Hembygsdsförbund

Ved till kolmila
Till höstens kolmila i Tallberga

Aktiviteter i samverkan 2016

Här på vår hemsida hittar du information om aktiviteter och annat aktuellt. Den innehåller upp­gifter om äldre och även nyare bebyggelse, om boende, om släkt­forsk­ning på invånare i sock­nen, vidare ned­tecknade be­rättelser och sam­lingar av äldre och nyare bilder från olika håll. Hör gärna av dig om du har bilder som vi kan ha glädje av. Du orienterar på vår webb via länkarna i kolumnen till vänster. Prova också sök­funktionerna. Via den grå remsan upptill når man dessa liksom diverse förenings­upp­gifter mm. Mer om oss finner du här.

Foton från våra evenemang under tidigare år hittar du via Från tidigare år. Där finns också tidigare års rapporter, aktivitets­planer och listor på styrelse­medlemmar.

Observera vår gästbok! Har du önskemål och tips, gå in på den och skriv! Och läs vad andra har skrivit där! Givetvis går det fortfarande bra att maila till Webmaster. Länk till gästboken finns alltid upptill på sidan.

Boken om konstnären Knut Ander

Anderboken
Boken kan köpas från föreningen. Kontakta någon i styrelsen eller skicka mail till kontakt@gammalkilshembygdsforening.se Priset är 50 kr. Ev. porto till­kommer. Plus­giro 441 19 50-1, ange "Anderboken" och adress.

Medlemskap

Vill du bli medlem i föreningen gör du det enklast genom att betala årsavgiften till pg 441 19 50-1. 200:- per familj eller 100:- per person. Ange namn, gärna adress. Om du också anger en mailadress får du meddelanden om aktuella aktiviteter och annan information.